Hva er gestaltterapi?


Gestaltterapi er en samtaleterapi, der jeg som terapeut er aktiv i å støtte klientens evne til å oppdage både fastlåste mønstre og se nye muligheter, innenfor de rammene livet gir. Jeg tar i bruk praktiske verktøy og kreative metoder når jeg tror det er hensiktsmessig for deg, og er oppmerksom på både tanker, følelser og kroppslige uttrykk. Hele mennesket. Gestaltterapi er nå en av de mest brukte psykoterapiformene i Europa. 

Parterapi hos Vibeke Wolther
Også her er samtalen utgangspunktet, men i parterapi er samtalen først og fremst mellom paret. Jeg som terapeut støtter begge partene i å høre og se den andre, og i å bli mer oppmerksom på hvordan dere påvirker hverandre. Paret får hjelp til å finne nye måter å kommunisere på.  

Hva er et par?
Ektepar, samboere og kjærester, venner, kolleger, foreldre-barn, søsken.