Velkommen

Individual-terapi
Par-terapi
Coaching
Lederstøtte

Sted: På mitt kontor i Ullevål hageby, nær trikk, buss og bane, eller en digital samtale, om du ønsker det. 

Hva slags temaer jobber jeg med?
Livsutfordringer som sorg og savn, depresjon, uro, angst og stress.
Vanskelige relasjoner og veivalg. 
Arbeidsrelaterte problemer. 
Jeg legger vekt på å skape en trygg relasjon og er aktivt til stede. 
Vi utforsker utfordrende relasjoner og situasjoner sammen.  
Av og til kan det gjøre litt vondt, men like ofte humoristisk og energigivende.  

Som psykoterapeut, Vibeke Wolther, er jeg bundet av taushetsplikt og forpliktet til å følge de etiske regler i  Norsk Gestaltterapeut Forening.